Agal - mamy solidne podstawy do współpracy

Oferta

Oferujemy wykonanie robót w zakresie:

  • nawierzchnie z asfaltu lanego – obiekty mostowe, chodniki, ścieżki rowerowe, torowiska, parkingi, place, przejścia podziemne
  • roboty inżynieryjne – wszelkiego rodzaju rozbiórki, przebudowy i remonty obiektów mostowych, przepustów
  • roboty drogowe – wykonanie podbudowy, nawierzchni placów, chodniki, montaż oznakowania, roboty w zakresie odwodnienia oraz kanalizacji drogowej
  • roboty instalacyjne – sieci zewnętrzne oraz instalacje i urządzenia WOD-KAN wewnętrzne, przydomowe oczyszczalnie ścieków dla budynków jednorodzinnych
  • usługi sprzętem budowlanym – wynajem sprzętu z operatorem
  • roboty ogólnobudowlane – instalacje elektryczne, roboty malarskie, tynkarskie wewnętrzne i zewnętrzne budynków, budowli i konstrukcji inżynierskich